Asociația District Hub prezintă rezultatele Barometrului educațional pentru județul Brașov.

Barometrul educațional a fost realizat de Asociația District Hub, în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Brașov și cu sprijinul Consiliului județean al Elevilor
Brașov. Proiectul a avut ca scop identificarea percepțiilor actorilor educaționali despre
diverse aspecte ale sistemului public de învățământ din județul Brașov. Datele au fost
colectate prin aplicarea unor chestionare online elevilor, părinților și profesorilor din
județul Brașov.
Ideea Barometrului a apărut în urma analizelor realizate în cadrul asociației, despre
mecanismele decizionale din sistemul public de învățământ: puține decizii sunt luate pe
baza colectării unor date sau pe baza unor studii de specialitate. În acest context,
intenția asociației este de a aplica anual acest barometru pentru a determina dinamica
percepțiilor elevilor, părinților și profesorilor despre sistemul educațional din România.
Proiectul s-a desfășurat începând cu luna noiembrie 2020, colectarea datelor fiind
încheiată în luna martie a anului 2021. Eșantionul a fost stabilit în funcție de structura
demografică a populației școlare din județul Brașov, iar selectarea persoanelor
chestionate a fost aleatorie. Barometrul are un nivel de încredere de 95%, marja de
eroare fiind de 5%.
Chestionarele aplicate elevilor, părinților și profesorilor au fost distincte și construite
pentru compararea unor indicatori (activitățile de predare și evaluare, relațiile dintre
actorii educaționali, desfășurarea orelor online) și pentru evidențierea elementelor
specifice activităților fiecărei categorii vizate.
Barometrul educațional indică diferențe importante între percepțiile elevilor, părinților și
profesorilor în ceea ce privește activitățile de predare, evaluarea și relațiile dintre actorii
educaționali. Percepții similare au fost identificate în ceea ce privește cursurile
desfășurate în format online.

Activitățile de predare
Referitor la conținuturile predate, ele sunt considerate actuale și relevante de 42,1%
dintre elevi, de 44,5% dintre părinți, și de 63% dintre profesori. Conținuturile predate
sunt atractive și au potențialul de a dezvolta interesele și curiozitatea elevilor pentru
43,5% dintre elevi și pentru 44,5% dintre părinți, în timp ce profesorii consideră, în
proporție de 92,5%, că ceea ce predau este atractiv.
În privința înțelegerii conținuturilor predate, 100% dintre profesori spun că urmăresc
acest lucru în predare, 65,7% dintre elevi afirmă că înțeleg cu ușurință conținuturile
predate, în timp ce doar 42,5% dintre părinți consideră că predarea urmărește
înțelegerea conținuturilor.
98,1% dintre profesori spun că metodele de predare se bazează pe interacțiunea cu
elevii, în timp ce numai 54% dintre elevi spun că metodele de predare se bazează pe
interacțiunea cu profesorii. 75,3% dintre părinți consideră că metodele de predare se
bazează pe interacțiunea dintre elevi și profesori.

Activitățile de evaluare
Referitor la modul în care sunt soluționate sarcinile de lucru, 61,8% dintre elevi
spun că fac apel la memorare și reproducere, în timp ce părinții spun, în proporție de
77,4%, că evaluarea necesită memorare și reproducere. În cazul profesorilor, aceștia
afirmă, în proporție de 85,2%, că pun accentul pe verificarea informațiilor în procesele
de evaluare. Apelul la soluții creative și personalizate în rezolvarea testelor este
menționat de 47,3% dintre elevi și de 54,1% dintre părinți, în timp ce 98,1% dintre
profesori consideră că urmăresc creativitatea în evaluare.
În privința relației dintre ceea ce se predă și ceea ce se evaluează, 84,9% dintre
elevi și 100% dintre profesori consideră că există concordanță între ceea ce se predă și
ceea ce se evaluează. Explicațiile profesorilor pentru note sunt apreciate pozitiv de
59,9% dintre elevi. 62,3% dintre profesori spun că oferă explicații pentru notele pe care
le acordă.
Pentru 88,2% dintre elevi, cele mai multe evaluări sunt individuale. 94,4% dintre
profesori spun că evaluările individuale sunt importante.

Relațiile dintre actorii educaționali și percepția mediului școlar
Pentru 79,6% dintre profesori și pentru 78,7% dintre părinți, școala este un mediu
motivant pentru învățare, dar numai 32,89% dintre elevi spun că școala este un mediu
motivant. Relațiile dintre elevi și profesori sunt pozitive și bazate pe respect reciproc
pentru 68,5% dintre profesori și pentru 67,1% dintre părinți, dar numai 49,34% dintre
elevi afirmă acest lucru.
Școala este percepută ca un mediu prietenos, familiar de 52,63% dintre elevi și de
78,8% dintre părinți.
Implicarea profesorilor în rezolvarea diverselor probleme este apreciată pozitiv de
32,89% dintre elevi și de 82,2% dintre părinți.
Activitățile extrașcolare sunt considerate importante pentru dezvoltarea personală a
elevilor de către 17,10% dintre elevi, în timp ce 52,05% dintre părinți spun că activitățile
extrașcolare derulate prin intermediul școlii îi ajută pe elevi să se dezvolte personal.

Cursurile online
În privința susținerii orelor online, rezultatele obținute indică procente apropiate:
69,73% dintre elevi, 70,9% dintre profesori și 67,8% dintre părinți afirmă că au fost
susținute toate orele sau aproape toate orele în format online.
Referitor la aspectele psihologice specifice desfășurării orelor online, 27,63%
dintre elevi spun că orele sunt bune din punct de vedere calitativ, ceea ce îi face să fie
atenți și interesați, în timp ce doar 10,9% dintre profesori și 6,8% dintre părinți spun că
elevii manifestă atenție și interes pe parcursul orelor online. În privința problemelor de
atenție și motivație, 48,68% dintre elevi spun că au dificultăți de concentrare, în
motivare și înțelegere, aceleași probleme fiind indicate de 80% dintre profesori și de
79,5% dintre părinți.
Orele online sunt apreciate pozitiv de către 47,3% dintre profesori și de doar 24%
dintre părinți. Orele online sunt considerate ineficiente și generatoare de rezultate slabe
de 69,1% dintre profesori și de 78,8% dintre părinți.

Raportul elaborat de Asociația District Hub în cadrul Barometrului educațional, precum
și rezultatele complete ale Barometrului sunt disponibile la adresa www.districthub.ro.

***
Despre District Hub
Asociația District Hub activează în domeniile educațional, social și civic și colaborează cu actorii
sociali relevanți din sectorul non-guvernamental și din mediul local de afaceri.
În domeniul educațional, District Hub dezvoltă programe și proiecte pentru a contribui activ la
promovarea și dezvoltarea unui sistem educațional modern, adaptat nevoilor actuale ale societății
românești.
În domeniul social, District Hub dezvoltă programe și proiecte în sprijinul unor categorii vulnerabile,
expuse riscurilor sociale, asumându-și o abordare incluzivă, echitabilă și egală. Ne propunem ca soluțiile
aplicate să devină exemple de bună practică pentru alți actori sociali, individuali sau instituționali.
În domeniul civic, District Hub dezvoltă programe și proiecte care oferă persoanelor vizate acces la o
cunoaștere clară a drepturilor și libertăților individuale, a mecanismelor sociale, a ceea ce reprezintă
derapaje democratice și a manipulărilor de orice fel.
Pentru mai multe detalii, vă invităm să vizitați www.districthub.ro.

Contact:
Adrian Sandu
sandu@districthub.ro
Manuel-Iulian Cazac
cazac@disitrchub.ro